Forfatter: Tea Torbenfeldt Bengtsson

Cand. scient. soc., fuld­mæg­tig i Øko­no­mi­for­valt­nin­gen, Køben­havns Kommune 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte