Masser af nyt – 2x CfP og ny samtalesalon 

2022#3 CfP: Seksu­a­li­tet og pædagogik – grænser og lyst De seneste års #metoo-bølger har sammen med et øget fokus på iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål revi­ta­li­se­ret og inten­si­ve­ret diskussionen

Læs mere » 

Nyt call om social (u)retfærdighed

I DpT nr.4/2021 sætter vi social (u)retfærdighed på dags­or­de­nen for at undersøge og blive klogere på, hvad eks­pli­citte begrebs­lig­gø­rel­ser eller impli­citte for­stå­el­ser af social (u)retfærdighed

Læs mere » 

Nyt call om velfærdsuddannelser 

Aktuelt peger en række tendenser i relation til vel­færds­ud­dan­nel­serne på, at disse er under pres: Søgningen og optaget af stu­de­rende er flere steder vigende, ligesom det

Læs mere » 

DpT #4/20 – så er raketten skudt af 

Tema Anbragte: I Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale kom anbragte børn og unge i politisk fokus. Forud var gået God­havns­dren­ge­nes kamp for en und­skyld­ning for den behand­ling, de fik på

Læs mere »