Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Lys og læsning – ny artikel 

På denne søndag kan du sætte dig i for­års­so­len med en ny artikel, som kaster lys over Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Artiklen viser, at det allerede fra starten lykkedes

Læs mere » 
Forside fra 2022 #4. Mange hænder rækker ind mod midten af siden, nogle med beskrevne papirer og formularer, andre med pengesedler.

Hvilken betydning har den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­mo­del for soci­al­pæ­da­go­gisk praksis? 

I årets sidste tema­num­mer præ­sen­te­res seks analyser af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi. Læs med om mag­t­re­la­tio­ner, ram­me­be­tin­gel­ser, sty­rings­stra­te­gier, mar­keds­gø­relse, statslig øko­no­mi­se­ring, videns­for­mer, mar­gi­na­li­se­ring, men­ne­ske­syn, faglig pessimisme.

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Masser af nyt – 2x CfP og ny samtalesalon 

2022#3 CfP: Seksu­a­li­tet og pædagogik – grænser og lyst De seneste års #metoo-bølger har sammen med et øget fokus på iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål revi­ta­li­se­ret og inten­si­ve­ret diskussionen

Læs mere »