graphical design element, fragments in shades of green
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Av! CfP 2025#1 om fysisk og psykisk vold 

I tema­num­mer 2025#1 sætter vi fokus på fysisk og psykisk vold og dens betydning i pæda­go­gi­ske rela­tio­ner, insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­ner. Vi hilser bidrag med for­skel­lige teoretiske

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

CfP: Spørgsmål om klasse 

Det er en udbredt fore­stil­ling, at klas­se­sam­fun­det hører fortiden til – at vi i dag så godt som alle hører til i mid­delklas­sen, når man ser bort

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

DpT har brug for din støtte 

DpT befinder sig i en alvorlig økonomisk knibe og har akut brug for din øko­no­mi­ske støtte.  Grundet ændrede Copydan regler er DpT’s økonomi truet. Tids­skrif­tet er

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

Lys og læsning – ny artikel 

På denne søndag kan du sætte dig i for­års­so­len med en ny artikel, som kaster lys over Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Artiklen viser, at det allerede fra starten lykkedes

Læs mere » 
Forside fra 2022 #4. Mange hænder rækker ind mod midten af siden, nogle med beskrevne papirer og formularer, andre med pengesedler.

Hvilken betydning har den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­mo­del for soci­al­pæ­da­go­gisk praksis? 

I årets sidste tema­num­mer præ­sen­te­res seks analyser af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi. Læs med om mag­t­re­la­tio­ner, ram­me­be­tin­gel­ser, sty­rings­stra­te­gier, mar­keds­gø­relse, statslig øko­no­mi­se­ring, videns­for­mer, mar­gi­na­li­se­ring, men­ne­ske­syn, faglig pessimisme.

Læs mere »