Kontakt og info

Kontakt til redak­tio­nen kan ske via redak­tions­se­kre­tæ­ren på redaktion@dpt.dk

Forlag bedes sende bøger, som ønskes anmeldt i Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift, til Louise Elberg Pedersen, Kon­ky­lie­vej 24, 2650 Hvidovre

Tele­fo­nisk hen­ven­delse til 61786715

ISSN 2597 – 0224
CVR 29996237

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte