graphical design element, fragments in shades of green

Kontakt og info

Kontakt til redak­tio­nen skal ske via redak­tions­se­kre­tæ­ren på redaktion@dpt.dk

DpT udgiver ikke længere tra­di­tio­nelle anmel­del­ser, men forsøger at gå nye veje, hvorfor bøger til anmel­delse ikke skal frem­sen­des til DpT. 

ISSN 2597 – 0224
CVR 29996237

Tlf. 61786715