Kontakt og info

Kontakt til redak­tio­nen kan ske via redak­tions­se­kre­tæ­ren på redaktion@dpt.dk

Forlag som har bøger der ønskes anmeldt i DpT bedes sende et kort abstract på mail til redaktion@dpt.dk hvorefter redak­tio­nen vil tage stilling til evt. anmel­delse. Såfremt DpT tager bogen til anmel­delse, oplyser vi forlaget om hvor et eksemplar af bogen skal sendes til.

Tele­fo­nisk hen­ven­delse til 61786715

ISSN 2597 – 0224
CVR 29996237