Call for papers

Redak­tio­nen plan­læg­ger følgende temaer:

2020

  • Nr. 1: Nye udfor­drin­ger på uni­ver­si­te­tet  – pædagogik mellem lyst og nød­ven­dig­hed
  • Nr. 2: Kunst, politik og pædagogik. Se open call
  • Nr. 3: I skam­me­kro­gen. Se open call
  • Nr. 4: Tillid og mistillid i pæda­go­gers rela­tio­ner til sam­ar­bejds­part­nere 

2021

  • Nr. 1: Anbragte børn

– med mindre aktuelle emner trænger sig på.

Et tema består normalt af 5 – 6 artikler af for­skel­lige udvalgte for­fat­tere med forsk­­nings- eller prak­sis­ba­se­ret viden inden for emnet.

Vi modtager meget gerne forslag til aktuelle og relevante temaer. Send os en mail på redaktion@dpt.dk