graphical design element, fragments in shades of green

Call for papers

Redak­tio­nen plan­læg­ger følgende temaer:

2024

Nr.1: Stedernes pædagogik og pæda­go­gik­kens steder. Se open call

Nr.2:

Nr.3:

Nr.4: Spørgsmål om klasse. Se open call

– med mindre aktuelle emner trænger sig på.

Et tema består normalt af 5 – 6 artikler af for­skel­lige udvalgte for­fat­tere med forsk­­nings- eller prak­sis­ba­se­ret viden inden for emnet.

Vi modtager meget gerne forslag til aktuelle og relevante temaer. Send os en mail på redaktion@dpt.dk