Call for papers

Redak­tio­nen plan­læg­ger følgende temaer:

2021

Nr. 4: Social (u)retfærdighed i det 21. årh. Se open call

2022

Nr. 1: Uhygge, frygt og modige børn. Se open call

Nr. 2: Eks­pe­ri­men­te­rende analyser. Se open call

– med mindre aktuelle emner trænger sig på.

Et tema består normalt af 5 – 6 artikler af for­skel­lige udvalgte for­fat­tere med forsk­­nings- eller prak­sis­ba­se­ret viden inden for emnet.

Vi modtager meget gerne forslag til aktuelle og relevante temaer. Send os en mail på redaktion@dpt.dk

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte