Call for papers

Redak­tio­nen plan­læg­ger følgende temaer:

2020

Nr. 2: Kunst, politik og pædagogik. Se open call

Nr. 3: I skam­me­kro­gen. Se open call

Nr. 4: Anbragte. Se open call

2021

Nr. 1: Tillid og mistillid i pæda­go­gers rela­tio­ner til sam­ar­bejds­part­nere. Se open call 

Nr. 2 Epidemi-pædagogik

Nr. 3:

Nr. 4: Social ret­fær­dig­hed i det 21. årh. 

– med mindre aktuelle emner trænger sig på.

Et tema består normalt af 5 – 6 artikler af for­skel­lige udvalgte for­fat­tere med forsk­­nings- eller prak­sis­ba­se­ret viden inden for emnet.

Vi modtager meget gerne forslag til aktuelle og relevante temaer. Send os en mail på redaktion@dpt.dk