graphical design element, fragments in shades of green

Giv en god idé

Hvert år udkommer DpT med fire originale temanumre. Hvert tema­num­mer sætter fokus på højak­tu­elle såvel som glemte emner med en mang­fol­dig­hed af bidrag og perspektiver.

Hvis du sidder med en god idé til et tema, som kunne være relevant at få belyst og dis­ku­te­ret i DpT, er du velkommen til at sende et forslag til temanummer:

  1. Giv dit tema en fængende titel
  2. Beskriv og begrund, hvorfor netop dette tema bør belyses (max 600 ord)
  3. Angiv evt. hvilke bidrag­sy­dere, der kunne være relevante at invitere med.
  4. Angiv om du kunne tænke dig at være gæste­re­dak­tør på temaet
  5. Angiv dit fulde navn, titel og mail.
  6. Send tema­for­sla­get til redaktion@dpt.dk

DpT-redak­tio­­nen arbejder kon­ti­nu­er­ligt med at den gode læsero­p­le­velse. Du er derfor altid velkommen til at sende en kommentar eller en god idé, der kan være med til at forbedre hjem­mesi­dens og artik­ler­nes læse­ven­lig­hed. Skriv til redaktion@dpt.dk.