Deba­ta­r­ran­ge­men­ter

DpT afholder med jævne mellemrum deba­ta­r­ran­ge­ment i for­læn­gelse af de aktuelle temaer, som belyses i tidsskriftet.

Her kan du holde øje med kommende arrangementer: 

Sam­ta­lesa­lon: Kan norm­kri­tik gøre en forskel i pæda­go­gik­ken?

Torsdag den 27. april kl. 19.15 – 21.00. Læs mere her og tilmeld dig via vores face­book­side.

Hvis du gerne vil være vært for et deba­ta­r­ran­ge­ment, som knytter sig til et af årets aktuelle temaer, er du velkommen til at kontakte DpT-redak­tio­­nen. Skriv til redaktion@dpt.dk.

Så kan vi i fæl­les­skab orga­ni­sere arrangementet. 

Hvis du er med­ar­bej­der ved en forsk­nings­in­sti­tu­tion, uddan­nel­ses­in­sti­tu­tion eller en NGO, som beskæf­ti­ger sig med pæda­go­gi­ske spørgsmål i bred forstand vil det være oplagt at afholde et DpT-deba­ta­r­ran­­ge­­ment hos dig.