Author: Frank Juul Agerholm

lektor, ph.d. & cand. pæd. i pæda­go­gisk filosofi – UC SYD, Forsk­nings­pro­gram for skole og under­vis­ning & Lærer­ud­dan­nel­sen, Haderslev 
Følg os på: