Author: Jimmy Gørtz

Sik­ker­heds­le­der i Banedan­mark og frivillig i De Anbragtes Vilkår og Tidligere Anbragte Seniorer 
DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Lyt til det, børn ikke siger 

to digte skrevet med afsæt i egne erfa­rin­ger som tidligere anbragt. Digtene giver stemme til et barns per­spek­tiv på omsorgs­svigt og illu­stre­rer den smerte, der kan følge af, at et barn ikke føler sig hørt. 

Læs mere » 
Følg os på: