Lyt til det, børn ikke siger

Barndom og opvækst

Min mor blev gravid som 16-årig. Min far var 10 år ældre. Min mor og hendes familie forsøgte på flere måder at få mig fjernet. Jeg var ikke noget ønskebarn.

Min store livsvilje var ikke en ønsk­vær­dig situation for mine forældre, men den førte til, at de blev gift med kongebrev. Det viste sig hurtigt, at min far var alko­ho­li­ker og meget voldelig. Volden gik ud over mig allerede i en meget tidlig alder.

Det resul­te­rede i en fami­lie­an­brin­gelse, og senere i en anbrin­gelse på et børnehjem. Men allerede som 9‑årig blev jeg hjemgivet til min far under “opsyn” af kommunen. Det til trods så forsatte den fysiske og psykiske mis­hand­ling af mig. Ingen synes at se eller høre, hvad der foregik i mit barn­doms­hjem. Og ingen hverken så, hørte eller talte med mig.

Mit liv i dag

I dag har jeg min egen familie. Jeg er gift med Heidi, som jeg har været sammen med siden jeg for 42 år siden flyttede væk fra min far. Sammen har vi vores datter Vicky på 30 år, der for nylig har gjort os til verdens lyk­ke­lig­ste bedste­for­æl­dre til lille Gabriel.

Jeg arbejder som sik­ker­heds­le­der i Banedan­mark. Ved siden af mit arbejde laver jeg fri­vil­ligt arbejde i både De Anbragtes Vilkår, Bryd Tavsheden, Røde Kors i Herlev og Tidligere Anbragte Seniorer.

Hvorfor skriver jeg digte?

I det patri­ar­kat jeg voksede op i, var det ikke i orden at vise følelser. Så følel­serne blev i mit hoved.

Da jeg i for­bin­delse med min Gestal­tud­dan­nelse oplevede, hvor meget det hjalp mig at udtrykke mine følelser i ord, så var det at jeg skrev mit første digt.

Efter­føl­gende har det været til stor hjælp for mig, når barn­dom­mens dæmoner uvarslet dukker op, og tager livtag med mig.

De digte jeg har valgt at dele her, peger på, hvad det gjorde ved mig som barn ikke at opleve at blive hverken set, hørt eller talt med. Jeg oplevede ikke, at der var nogle voksne, der tog ansvar eller spurgte mig til, hvordan jeg havde det. Jeg oplevede mig overladt til mig selv og stå alene med ansvaret for både mit og min lil­le­brors liv. Det sætter sig spor i et barn, når man ikke bliver set og hørt. Det er mit ønske, at mine to digte kan bidrage til at tyde­lig­gøre, hvor vigtigt det er, at vi tør se ALLE børn, og lytte til det de ikke siger.

Jeg har skrevet mange digte om min barndom og opvækst. Nogle af dem har jeg samlet i digtsam­lin­gen “Nogen gange så gemmer jeg mig” (2022).

Et barn formes

Når et barn fryser
i en følelse af frygt
og længes efter
den kærlighed, det ikke forstår,
så bliver livet smertefuldt.

Når et barn varmes
i en smerte af slag,
og råbet efter hjælp
kun når de døve ører,
så bliver livet uudholdeligt.

Når et barn farves
af mis­for­stået kærlighed,
og kun de blinde vil se
fortviv­lel­sen i de frygtsomme øjne,
så dør barnets tro på livet.

Barnet de ikke forstod

De var voksne,
men deres øjne turde ikke se.
Deres ører turde ikke lytte.
Deres munde turde ikke spørge.

De så det, han gjorde,
men de ville ikke forstå hvorfor.
Farven på hans krop
fortalte dem ellers alt!

De hørte det, han sagde,
men de forstod ikke at lytte
til det, han ikke sagde!
Han var ingen sladrehank.

De spurgte ham ikke,
for svaret ville kræve et ansvar.
Han forstod dem ikke,
så han bar sine smerter alene.

Han havde ikke plads til sårbarhed.
Han forsøgte at overleve.
Han iførte sig
et fan­de­ni­voldsk panser.

De lukkede deres øjne,
ville ikke lytte, ville ikke spørge.
De kaldte ham util­pas­set.
Han var et barn!

  • Sik­ker­heds­le­der i Banedan­mark og frivillig i De Anbragtes Vilkår og Tidligere Anbragte Seniorer