Author: Karen Prins

ph.d., lektor, Køben­havns Professionshøjskole 
DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Ulige adgang til ind­dra­gelse i dag­in­sti­tu­tio­nens hverdag 

Denne artikel under­sø­ger hvordan for­stå­el­ser af ind­dra­gelse og demokrati i samspil med dag­in­sti­tu­tio­nens hver­dags­liv er tæt forbundet med bestræ­bel­ser på at give børn valg­mu­lig­he­der og lytte til deres ytringer, og hvordan disse for­stå­el­ser giver for­skel­lige mulig­he­der for ind­dra­gelse og demo­kra­ti­ske erfa­rin­ger for for­skel­lige børn.

Læs mere » 
Følg os på: