Forfatter: Katja Brøgger

ph.d., lektor i uddan­nel­ses­po­li­tik, ‑styring og ‑for­valt­ning, DPU, Aarhus Universitet 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte