Author: Katrine Dorthea Bjerre Jepsen

Cand.mag. i pædagogik 

Første­klas­ses følelser 

Elevers følelser i grund­sko­len er genstand for pæda­go­gisk opmærk­som­hed i dis­kus­sio­ner om elevers trivsel, robusthed og sociale kom­pe­ten­cer. Den ideelle elev formår at balancere sit følel­ses­liv i relation

Læs mere » 
Følg os på: