Forfatter: Maria Grindheim

Lektor i pædagogik, bør­ne­ha­ve­læ­rer­ud­dan­nel­sen, Høgskulen på Vest­lan­det, Norge 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte