Author: Stine Kaplan Jørgensen

lektor, ph.d., Køben­havns Professionshøjskole 
Forside på 2023 4.

Skjulte mob­be­møn­stre og begræn­sende betingelser 

Lærere i skolen er nøg­le­per­so­ner i forhold til at skulle håndtere mobning blandt eleverne. Flere studier peger dog på, at det for mange fag­pro­fes­sio­nelle er ganske van­ske­ligt at få øje på de mønstre af social eks­klu­sion blandt børnene, som ifølge nyere forskning ken­de­teg­ner megen mobning. 

Læs mere » 
Følg os på: