Author: Thomas Gitz-Johansen

Ph.d. og lektor i uddan­nel­ses­forsk­ning ved Roskilde Uni­ver­si­tet. Til­knyt­tet Center for Dag­in­sti­tu­tions­forsk­ning (CeDif)
Følg os på: