Forfatter: Vibeke Røn Noer

Cand.cur., Ph.d., Forsk­nings­le­der MSO, Forsk­nings­cen­ter for uddan­nel­ses­kva­li­tet, pro­fes­sions­po­licy & praksis, VIA Uni­ver­sity College 
dpt 2021-3 forside

Tid til uddan­nelse – en uddan­nel­ses­et­no­gra­fisk analyse af dyr­læ­ge­stu­de­rende og sygeple­jestu­de­ren­des oplevelse af ’gøre­mål­stravlhed’

Denne artikel sætter fokus på, hvordan stu­de­rende oplever og håndterer uddan­nel­ses­for­løb, som i såvel uddan­nelse af dyrlæger som sygeple­jer­sker præges af en markant travlhed. Artiklen baseres på lang­va­rige fel­t­ar­bej­der, der gennem obser­va­tio­ner, inter­views og video­dag­bø­ger har kortlagt det stu­di­e­mæs­sige hver­dags­liv og fastholdt de pro­fes­sions­stu­de­ren­des egne beret­nin­ger og iværk­satte strategier.

Læs mere » 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte