graphical design element, fragments in shades of green

Av! CfP 2025#1 om fysisk og psykisk vold

I tema­num­mer 2025#1 sætter vi fokus på fysisk og psykisk vold og dens betydning i pæda­go­gi­ske rela­tio­ner, insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­ner. Vi hilser bidrag med for­skel­lige teo­re­ti­ske og empiriske vinkler velkommen og søger både klassiske viden­ska­be­lige artikler, essays og andre formater, der kan bidrage til at belyse temaet. Deadline for abstracts er 8. august 2024. Se call her