Author: Redak­tio­nen

Dansk pædagogisk Tidskrift logo

CfP: Spørgsmål om klasse 

Det er en udbredt fore­stil­ling, at klas­se­sam­fun­det hører fortiden til – at vi i dag så godt som alle hører til i mid­delklas­sen, når man ser bort

Læs mere » 
Dansk pædagogisk Tidskrift logo

DpT har brug for din støtte 

DpT befinder sig i en alvorlig økonomisk knibe og har akut brug for din øko­no­mi­ske støtte.  Grundet ændrede Copydan regler er DpT’s økonomi truet. Tids­skrif­tet er

Læs mere » 
Forsideillustration for DpT 2023 #3

2023 #3

Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publi­ka­tio­ner. Men hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for praksis og for grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier? Er der måske (stadig) noget der savnes? 

Læs mere » 
Følg os på: