graphical design element, fragments in shades of green

DpT #4/20 – så er raketten skudt af

Tema Anbragte: I Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale kom anbragte børn og unge i politisk fokus. Forud var gået God­havns­dren­ge­nes kamp for en und­skyld­ning for den behand­ling, de fik på de børne- og opdra­gel­ses­hjem, de blev anbragt på i 1960erne. På samme måde er inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner som TABUKA og De Anbragtes Vilkår begyndt at ytre sig om det at være anbragt. Efter­føl­gende har den offent­lige dis­kus­sion i høj grad drejet sig om, om ’vi’ anbringer for meget eller for lidt. For DpT har det været en anledning til at sondere, hvad der rører sig på ’anbrin­gel­ses­om­rå­det’. 

Se rakettens flotte udfol­delse her.