graphical design element, fragments in shades of green

DpT har brug for din støtte

DpT befinder sig i en alvorlig økonomisk knibe og har akut brug for din øko­no­mi­ske støtte. 

Grundet ændrede Copydan regler er DpT’s økonomi truet. Tids­skrif­tet er non-profit og båret af fri­vil­lige kræfter. Derfor er vi helt afhængige af det årlige Copydan-vederlag, ellers ser vi ind i en snarlig fallit. Med nye regler risikerer vi at veder­la­get bort­fal­der. Vi er derfor i gang med at søge fonde, sælge annoncer – og ikke mindst crowd­funde blandt vores støtter. Vi håber derfor meget, at du vil bidrage, så du også fremover kan læse og bidrage med artikler i DpT.

Du kan læse mere om bag­grun­den for vores øko­no­mi­ske situation her .

Hvis hver af DpT’s venner og dedi­ke­rede læsere i gen­nem­snit lægger 200 kroner om året, skulle vi være i stand til at hente til­stræk­ke­lige indtægter. Vi vil derfor opfordre dig til:

  • At give et beløb på 200 kr. og gerne mere til tids­skrif­tet via mobile pay (910914) så hurtigt som muligt
  • Hver krone giver 4 gange tilskud fra Copydan!
  • At tegne dig for et fast årligt beløb fremover – info om dette følger

Vi håber, at vi sammen klarer skærene på denne måde.

Mange hilsner 

Redak­tio­nen og besty­rel­sen for Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift 

Marianne Brodersen, Tekla Canger, Jakob Ditlev Bøje, Karen Ida Dannesbo, Tomas Ellegaard, Christian Sandbjerg Hansen, Simon Nørgaard Iversen, Jimmy Krab, Marta Padovan-Özdemir, Mette Pless, Stine Thygesen, Eva Bertelsen, Susanne Murning og Stine Karen Nissen