graphical design element, fragments in shades of green

DpT inviterer til sam­ta­lesa­lon om iden­ti­tetspo­li­tik og pædagogik

Kom, hør og tal med Gro Hel­les­dat­ter Jacobsen (SDU), Mira Skadegård (AAU) og Steen Baagøe Nielsen (RUC) om hvilke mulig­he­der og udfor­drin­ger iden­ti­tetspo­li­ti­ske per­spek­ti­ver rejser for den pæda­go­gi­ske debat og praksis.

Læs mere her og tilmeld dig via vores face­book­side