Farvel til de pæda­go­gi­ske skøn­ma­le­rier og vel­me­nende idealer

Redak­tio­nen

“Alexander von Oettingen er hoved­man­den bag fire ’pis­sedår­lige’ bøger om under­vis­ning, ledelse, pædagogik og inklusion. Der advokeres for en negativ pædagogik, der er skeptisk over for allehånde pæda­go­gi­ske illu­sio­ner og idealer i teori og praksis. Men spørgs­må­let er, om projektet er gen­nemtænkt og attråværdigt.”

Steen Nepper Larsen har anmeldt de fore­lø­bigt fire bøger i serien.

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte