graphical design element, fragments in shades of green

Kom til Pæda­go­gisk samtale-salon den 11. maj

Den pæda­go­gi­ske forsk­nings betin­gel­ser – mængde, kvalitet, finan­si­e­ring og kon­se­kven­ser heraf.
Sam­ta­lesa­lon med Heine Andersen, Anne­grethe Ahrenkiel og Lene Mosegaard Søbjerg.

Dato: 11. maj 2022 kl. 16 – 17.30
Sted: Campus Carlsberg, lok. K3.16 – eller deltag online
Til­mel­ding via facebook: https://​fb​.me/​e​/​8​s​f​o​I​K​jFX
Zoom: https://​kpdk​.zoom​.us/​j​/​9​2​4​2​6​4​3​0​9​5​?​p​w​d​=​e​W​x​P​U​G​8​3​e​V​V​L​U​k​d​S​b​2​p​C​e​F​B​N​d​l​B​1​U​T09

Læs mere her

Kom til Pædagogisk samtale-salon den 11. maj - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1