graphical design element, fragments in shades of green

Kom til Pæda­go­gisk Sam­ta­lesa­lon: Tidlig indsats – radi­ka­li­se­ret forebyggelse?

Sæt kryds i kalen­de­ren og tag dine kolleger med til Pæda­go­gisk Sam­ta­lesa­lon den 6. oktober kl.19.15 i for­sam­lings­hu­set på Onkel Dannys Plads, København V. Læs mere her

Du kan tilmelde dig allerede nu via facebook og følger opda­te­rin­ger om arrangementet.

Kom til Pædagogisk Samtalesalon: Tidlig indsats - radikaliseret forebyggelse? - Dansk pædagogisk Tidsskrift 1