graphical design element, fragments in shades of green

Så er DpT #3 på banen i fuld fart

Temaet er I skam­me­kro­gen – om skam i opdra­gelse og under­vis­ning, som fremhæver, at skam er til­bø­je­ligt til at blive gjort usynlig i vore dage. Enten ses opdra­gelse og under­vis­ning som et teknisk fore­ta­gende, der fx drejer sig om at belønne eleverne på den rette måde eller til­ret­te­lægge under­vis­nin­gen ”rationelt”. Eller aktuelt, hvor der ganske vist er kommet mere fokus på følelser og emotioner i opdra­gelse, omsorg og under­vis­ning, men hvor det oftest er de positive følelser, der ita­le­sæt­tes: ”Affektiv afstem­ning”, aner­ken­delse, trivsel og moti­va­tion osv. er fx nogen af de begreber, der er i spil. De negative eller ned­vur­de­rende følelser eller den sociale udskam­ning tildeles sjældent samme åbenlyse plads, eller de ses som normativt forkerte. Bil­led­ligt kan man sige, at skammen som et eksplicit pæda­go­gisk redskab er sat i skammekrogen.

Der er desuden seks relevante anmel­del­ser, som også fortjener at blive læst og nydt.

Se det nye nummer her