graphical design element, fragments in shades of green

Som­mer­fe­ri­e­læs­ning? Det har DpT 2021#2 et bud på

DpT tema­num­mer 2021#2 “I coronaens lys og skygge” udforsker corona som frem­kal­der­væ­ske på kendte pro­ble­ma­tik­ker og som for­stør­rel­ses­glas for utopisk inspira­tion. Hvordan har det været og hvad har vi lært om pædagogik, insti­tu­tions- og fami­li­e­liv? Hvordan har corona gjort os klogere på prak­sis­ser og idealer for pædagogik og opdra­gelse? Har restrik­tio­nerne ført til en nyvunden frihed eller snarere bidraget til at uddybe og forstærke ulighed og udsathed? Læs med.