graphical design element, fragments in shades of green

børns miljø i hjemmet

Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Policy-dags­ord­­ner og idealer om familiers og børns hjemmemiljø 

I denne artikel ana­ly­se­rer jeg, hvordan policy-dags­ord­­ner om tidlig læring kan ses som en del af soci­al­po­li­tik­ker om risiko og fore­byg­gelse for familier og børn. Dette berører, hvordan policy om tidlig læring omfatter vær­di­la­dede spørgsmål som, hvad der er det rette hjem­me­miljø, og hvad der ikke er. 

Læs mere »