dyr­læ­geud­dan­nelse

dpt 2021-3 forside

Tid til uddan­nelse – en uddan­nel­ses­et­no­gra­fisk analyse af dyr­læ­ge­stu­de­rende og sygeple­jestu­de­ren­des oplevelse af ’gøre­mål­stravlhed’

Denne artikel sætter fokus på, hvordan stu­de­rende oplever og håndterer uddan­nel­ses­for­løb, som i såvel uddan­nelse af dyrlæger som sygeple­jer­sker præges af en markant travlhed. Artiklen baseres på lang­va­rige fel­t­ar­bej­der, der gennem obser­va­tio­ner, inter­views og video­dag­bø­ger har kortlagt det stu­di­e­mæs­sige hver­dags­liv og fastholdt de pro­fes­sions­stu­de­ren­des egne beret­nin­ger og iværk­satte strategier.

Læs mere »