graphical design element, fragments in shades of green

Mening

dpt 2021-3 forside

”Vi kan ikke få øje på, hvad var meningen?”. Om pro­­fes­sions­­højskole-under­vi­­se­res oplevelse af mening og meningstab 

Artiklen ana­ly­se­rer nogle af de for­plig­ti­gel­ses­ud­for­drin­ger, som under­vi­sere på pro­fes­sions­højsko­lerne aktuelt er spændt ud mellem. Artiklen kon­stru­e­rer ikke en enty­dig­heds­for­tæl­ling, men viser, at der er klare hæld­nin­ger mod, at praksis val­o­ri­se­res positivt, mens forskning er mere negativt valoriseret.

Læs mere »