Meri­to­krati

Argu­men­ter for og imod præstationsskam 

Med udgangs­punkt i en analyse og kort­læg­ning af fire aktuelle og for­skel­lige præ­sta­tions­sam­funds­for­mer for­mu­le­res argu­men­ter for og imod bestemte præ­sta­tions­skam­for­mer. Formålet er at vise, hvordan forskellige

Læs mere »