graphical design element, fragments in shades of green

Mod

Forside illustration til DpT 2022-1

Modige børn 

I essayet ses på fænomenet mod og hvilken rolle mod spiller i børns dannelse i dag. Inspi­re­re­ret af Platons dialoger under­sø­ges for­skel­lige aspekter af mod.

Læs mere »