graphical design element, fragments in shades of green

pæda­go­gisk faglighed

Forside fra 2022 #4. Mange hænder rækker ind mod midten af siden, nogle med beskrevne papirer og formularer, andre med pengesedler.

Pæda­go­gisk arbejde – kampen mellem fint­fø­len­hed, rela­tions­vi­den og eks­pertvi­den under mar­keds­sty­rede rammebetingelser 

Hvordan navigerer pædagoger på det social- og spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske område mellem for­skel­lige, stridende videns­for­mer? Artiklen viser, hvordan mar­keds­o­ri­en­te­rin­gen presser det soci­al­pæ­da­go­gi­ske arbejde og under­ord­ner pæda­go­ger­nes faglighed. 

Læs mere »