graphical design element, fragments in shades of green

psy­ko­so­ci­ale problemer

Forside til temanummer 2020 1 - design: meskovbakke

Asyn­kro­ni­tet og sortering i et acce­le­re­ret uddannelsessystem 

Ulighed til og i uddan­nelse er langt fra et nyt tema inden for socio­lo­gien og uddan­nel­ses­forsk­nin­gen, hvor skiftende tema­ti­se­rin­ger af, hvordan især køn, klasse, etnicitet mv. indgår i for­skel­lige former for in- og eks­klu­sions­pro­ces­ser, udgør vigtige bidrag. De seneste år er antallet af stu­de­rende med psy­ko­so­ci­ale van­ske­lig­he­der steget markant, og disse stu­de­rende ser ud til at blive udsat for nogle særlige former for sorteringsmekanismer.

Læs mere »