graphical design element, fragments in shades of green

Reform­kom­mis­sio­nen

Forsideillustration for DpT 2023 #3

På sporet af pæda­go­gisk forskning 

Mere forskning har ikke næv­ne­vær­digt bidraget til en for­bed­ring af  pæda­go­gi­ske uddan­nel­ser og pro­fes­sio­ner.  Kan almen­pæ­da­go­gisk infor­me­ret forskning om og for praksis gøre en forskel?

Læs mere »