Author: Manon Alice Lavaud

Ph.d., adjunkt, Institut for Pæda­gog­ud­dan­nelse, Køben­havns Professionshøjskole. 
DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

“Men du er et barn, kære ven” – når anbragtes ønsker udgrænses som virkelighedsfjerne 

Artiklen viser, hvordan anbragte børn og unge posi­tio­ne­res som både ”anbragte” og ”børn”. Som følge af denne posi­tio­ne­ring pro­ble­ma­ti­se­res deres ønsker og for­vent­nin­ger som fan­ta­si­fulde og vir­ke­lig­heds­fjerne af pædagoger og andre omkring dem. Dermed er der risiko for ar  børnene og de unges per­spek­ti­ver udgrænses som irrelevante.

Læs mere » 
Følg os på: