Author: Tine Fristrup

ph.d., lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddan­nelse (DPU), Aarhus Universitet 
Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Dis­fa­mi­lien – en fami­lie­fi­gu­ra­tion på andres betingelser 

Gennem dis/a­­bi­lity-forsk­­nin­­gens møde med figu­ra­tions­so­cio­lo­gien etableres et nyt teoretisk afsæt for at forstå familier med handicap, som hen­holds­vis dis/familier og dis­fa­mi­lier. For­skel­len på de to begreber henviser til, hvilke bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der ”familien” har for at etablere et fami­li­e­liv, der er mindre domineret af skam og kompensation.

Læs mere » 
Følg os på: