Det er uhyg­ge­ligt – frygt eller fasci­na­tion? Nyt CfP.

DpT stiller i tema­num­mer nr. 1/2022 skarpt på frygten og fasci­na­tio­nen af det uhyg­ge­lige i en pæda­go­gisk kontekst.

Selvom pædagogik har kasseret fore­stil­lin­gen om frygt som opdra­gel­ses­red­skab, er der alligevel mange moderne eksempler på, at mennesker udsætter sig selv og hinanden for skræm­mende akti­vi­te­ter gennem ritualer, for­tæl­lin­ger og lege. Skønt frygt således ofte er ube­ha­ge­lig, kan den også være fasci­ne­rende, spændende og lærerig.

Vi inviterer i dette tema­num­mer således til en bred vifte af artikler, der under­sø­ger rela­tio­nen mellem frygt, uhygge, leg og pædagogik.

Se  open call her

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte