graphical design element, fragments in shades of green

DpT #2 er udkommet

Temaet er Kunst, politik og pædagogik, som zoomer ind på den politisk mobi­li­se­rende og akti­vi­sti­ske dimension af kunst-per­­for­­ma­tive pæda­go­gi­ske inter­ven­tio­ner og praksis. Hvilke følelser, erken­del­ser, ide­o­lo­gier og politiske mobi­li­se­rin­ger er på spil? Hvilke mulig­he­der for at fortolke, performe og beskue verden og livet faci­li­te­res af æstetisk-kunst­­ne­risk­pæ­­da­­go­­gik, og hvilke sociale for­an­drings­pro­ces­ser rummes heri? 

Der indgår også to artikler uden for tema og syv aktuelle boganmeldelser.

Læs hele nr. 2 her.