2020 #2

Kunst, politik og pædagogik

Tema

Pæda­go­gik­kens glemmebog

Artikler udenfor tema

Anmel­del­ser

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte