graphical design element, fragments in shades of green

Epidemi-pædagogik

Covid-19-epidemien har vendt op og ned på samvær­s­for­mer og hver­dags­prak­sis i familier og vel­færds­in­sti­tu­tio­ner. Corona-ned­luk­­nin­­gen har også givet brændstof til efter­tænksom­hed over pædagogik og opdra­gelse. Det bliver derfor temaet i DpT nr. 2/2021.

Se det opda­te­rede open call.