graphical design element, fragments in shades of green

Fler­fag­ligt fokus på psykisk sundhed

Jeppe Oute, Stinne Glasdam & Ottar Ness: Den psyko-politiske, den køns­po­li­ti­ske og den radikale – dis­kus­sio­ner af men­ne­ske­syn og etiske per­spek­ti­ver i tre domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om god praksis på psykisk sundhedsområdet 

Læs artiklen