graphical design element, fragments in shades of green

Hvordan håndteres seksu­a­li­tet i det pæda­go­gi­ske felt?

Det under­sø­ger vi i vores nye tema­num­mer 2022#3 så for­skel­lige steder som ung­dom­s­klub, natklub, pro­duk­tions­skole, Kri­mi­nal­forsor­gen, onli­ne­p­lat­forme og ved byttedates.

Du kan læse DpT 2022#3 her