graphical design element, fragments in shades of green

Lys og læsning – ny artikel

På denne søndag kan du sætte dig i for­års­so­len med en ny artikel, som kaster lys over Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Artiklen viser, at det allerede fra starten lykkedes Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet at tiltrække mål­grup­per, som ellers ikke i væsent­ligt omfang havde haft mulighed for at få del i viden­ska­be­lig funderet viden og oplysning, nemlig mænd og kvinder fra arbej­der­klas­sen og kvinder fra mid­delklas­sen. Du finder artiklen Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet 1898 – 1910 – et popu­lær­vi­den­ska­be­ligt oplys­nings­i­ni­ti­a­tiv her.

God læselyst