Nyt call: Ind­dra­gelse af børn og unge i for­bin­delse med pæda­go­gi­ske indsatser

Redak­tio­nen

I tema­num­mer 2023#1 inviterer vi til en bred vifte af artikler, der under­sø­ger børns ret­tig­he­der, udsatte børn og unges del­ta­gelse samt dilemmaer og kon­flik­ter i arbejdet med at inddrage dem i pæda­go­gi­ske indsatser. Få flere oplys­nin­ger, deadlines mv. her

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte