graphical design element, fragments in shades of green

Nyt call: Ind­dra­gelse af børn og unge i for­bin­delse med pæda­go­gi­ske indsatser

I tema­num­mer 2023#1 inviterer vi til en bred vifte af artikler, der under­sø­ger børns ret­tig­he­der, udsatte børn og unges del­ta­gelse samt dilemmaer og kon­flik­ter i arbejdet med at inddrage dem i pæda­go­gi­ske indsatser. Få flere oplys­nin­ger, deadlines mv. her