graphical design element, fragments in shades of green

Nyt call: Vil du bidrage til et lidt ander­le­des temanummer?

Temaet i DpT nr. 2/2022 er nemlig ikke et pæda­go­gisk fænomen eller begreb. I stedet tager vi de meto­do­lo­gi­ske briller på og dyrker analysen. Og særligt den, der udfordrer og får os til at tænke over, hvad analyse i grunden er. Vi dykker ned i analysens maskinrum og giver plads til reflek­sio­ner over og begrun­del­ser for eks­pe­ri­men­te­rende analyser.

Se hele call-teksten her