Nyt call: Vil du bidrage til et lidt ander­le­des temanummer?

Redak­tio­nen

Temaet i DpT nr. 2/2022 er nemlig ikke et pæda­go­gisk fænomen eller begreb. I stedet tager vi de meto­do­lo­gi­ske briller på og dyrker analysen. Og særligt den, der udfordrer og får os til at tænke over, hvad analyse i grunden er. Vi dykker ned i analysens maskinrum og giver plads til reflek­sio­ner over og begrun­del­ser for eks­pe­ri­men­te­rende analyser.

Se hele call-teksten her

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte