graphical design element, fragments in shades of green

Nyt CfP: Andre betin­gel­ser. Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser

I DpT 2023#2 vil vi sætte fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og
diagnoser betyder for børn, unge og forældres liv. 

Vi søger artikler (eller andre indspark), som på for­skel­lige måder bidrager til at
belyse, hvordan vel­færds­stats­lige og sam­funds­mæs­sige kon­tek­ster sætter betin­gel­ser
for børn, unge og familiers måder, at kunne leve deres liv på, hvad de skal (kunne)
håndtere i det magtfulde møde med pro­fes­sio­nelle, hvilke del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der de har,
og hvilke stra­te­gier de sætter i spil i dette møde. Få flere oplys­nin­ger her