graphical design element, fragments in shades of green

Nyt tema­num­mer: Andre betin­gel­ser – Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser 

I dette nummer af DpT sætter vi fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser betyder for børns, unges og forældres hver­dags­liv, f.eks. i forhold til in- og eks­klu­sion, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, iden­ti­tets­dan­nelse og aner­ken­delse. Gennem seks viden­ska­be­lige artikler præ­sen­te­res og belyses nye teorier, begreber og kritiske per­spek­ti­ver, som kun i et begrænset omfang er kendte og tidligere anvendt i empiriske analyser i Danmark.

En fæl­lesnæv­ner for artik­lerne er, at de på den ene eller anden måde, adres­se­rer det forhold, at børn og unge med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser samt deres forældre ofte lever i mino­ri­se­rede og mindre pri­vil­e­ge­rede posi­tio­ner, hvor den ulige fordeling af aner­ken­delse, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, magt og pri­vil­e­gier skaber bestemte mulig­he­der og begræns­nin­ger for deres iden­ti­tets­dan­nelse, trivsel og hverdagsliv.

Læs med her