graphical design element, fragments in shades of green

Nyt tema­num­mer – Social (u)retfærdighed i det 21. årh.

Er social ret­fær­dig­hed et anlig­gende for den pæda­go­gi­ske praksis og forskning? Har den pæda­go­gi­ske praksis blinde vinkler, der i det skjulte er med til at (re)producere social uret­fær­dig­hed? Og kan pæda­go­gik­ken over­ho­ve­det løfte opgaven med at skabe ret­fær­dig­hed, under de eksi­ste­rende politiske og sam­funds­mæs­sige vilkår? Læs med i det nye tema­num­mer hvor DpT udforsker den sociale (u)retfærdighed i det 21. århundrede.

Læs DpT 2021#4 her