graphical design element, fragments in shades of green

Påske­fe­rie med spændende læsning – tema­num­mer: Ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte positioner

Børn og unge i udsatte posi­tio­ner skal inddrages – ikke mindst i deres egen ’sag’. Men ofte sker ind­dra­gel­sen ikke. Eller den kan være både dilem­ma­fyldt og kom­pli­ce­ret i praksis. DpT 2023#1 belyser og dis­ku­te­rer, hvordan ind­dra­gelse stiller sig for­skel­ligt for hen­holds­vis børn og unge og voksne pro­fes­sio­nelle. Børn og unge i udsatte posi­tio­ner oplever langt fra at blive inddraget og lyttet til. Det peger på, at praksis for ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte posi­tio­ner gentænkes og udvikles. 

Læs tema­num­me­ret her