graphical design element, fragments in shades of green

Pæda­go­gisk sam­ta­lesa­lon på mandag den 1. marts

Vi inviterer til sam­ta­lesa­lon med tre markante pæda­go­gi­ske forskere om de kriser og kritikker, der tegner sig i hori­son­ten af det pæda­go­gi­ske felt: Hvilke brænd­punk­ter trænger sig på og hvilke forbliver ube­mær­kede? Hvilke herskende dags­ord­ner skal under­sø­ges og udfordres? Hvilke fortiede eller oversete kriser og kritikker bør trækkes frem i pæda­go­gik­kens søgelys?
Hør og tal med Katja Brøgger, Jo Krøjer og Martin Bayer om hvilke kriser og kritikker, der har fyldt for meget eller for lidt i nyere tids pæda­go­gisk forskning, og hvilke, der bør tages alvorligt og rejses i en post-corona-krise-tid.

Læs mere her og husk at tilmelde dig